martedì 19 gennaio 2010

Quann stè trist...

Quann stè trist na pinzànn sul a te...
nè a li cristia(é)n,
ma pienz a quidd
ca na tènin da mangiè.
Si tu stè cuntent, na pinzann a te sul...
manc a li cumpagn tu
ma pienz a quidd
ca na sàpn ce cos ete la cuntentezz.
Ci si puvriedd e ci stè meggh
ma pienz ca stone cristia(è)nca ston a mòrn

tradotta da
Rosa Cassese

Nessun commento:

Posta un commento

Post in evidenza

Guglielmo Marconi, un genio italiano

Guglielmo Marconi morì a Roma il 20 luglio del 1937, esattamente ottant’anni fa, per un attacco cardiaco. Con lui scompare un grande prot...